alt

Zij reden hiervoor de Carbage run van Kopenhagen naar Helsinki. Alle sponsoren waren op hun auto aanwezig d.m.v. prachtige bestickering van Charo reklame.FotoCarbageRun

024-6414905 info@hospicewijchen.nl Rekeningnummer NL81 RABO 0130 3001 52 tnv. Vrienden van VPTZ Wijchen