alt

De bijeenkomst werd warm muzikaal omlijst door ons eigen koor onder leiding van Hans Elbers. De gedichten die werden voorgelezen, de muzikale intermezzo’s en de beschouwingen wisten ook dit jaar weer een gevoelige snaar te raken. Het oplezen van de namen van de 63 overledenen raakte alle aanwezigen en maakte veel indruk. Na afloop zorgde koffie, thee en vele gesprekken voor een ontspannen en warm moment van samenzijn.

Foto boekje herdenking 2019

024-6414905 info@hospicewijchen.nl Rekeningnummer NL81 RABO 0130 3001 52 tnv. Vrienden van VPTZ Wijchen