alt

 

Voor de nabestaanden en betrokken vrijwilligers organiseert Hospice Wijchen eens per jaar een herdenkingsdienst. De inhoud en vorm van deze dienst kan heel verschillend zijn, juist omdat de nabestaanden en vrijwilligers daarbij een grote inbreng hebben.

Nabestaanden kunnen de coördinatoren uiteraard nog eens spreken over het verblijf van hun dierbare in het hospice en over hun eigen beleving. Van onze kant wordt zo’n gesprek als een evaluatief moment bijzonder op prijs gesteld.

 

nazorg

024-6414905 info@hospicewijchen.nl Rekeningnummer NL81 RABO 0130 3001 52 tnv. Vrienden van VPTZ Wijchen