alt

De aanvraag kan gedaan worden bij de aanwezige coördinator (tel. 024-6414905). In de meeste gevallen gebeurt dit op uw verzoek, door uw huisarts, danwel door het transferpunt van het ziekenhuis. U kunt een afspraak maken met de coordinator.

Indicatie

Voor opname in een hospice is een indicatie van de behandelend arts nodig, de zogenoemde terminaal verklaring. Dit is een verklaring die door een arts wordt afgegeven waarin staat dat de levensverwachting van de patient niet langer dan 3 maanden is. Contra-indicaties zijn een ernstige psychische of verslavingsproblematiek (met onhandelbaar, bedreigend en weglopend gedrag) en de noodzaak van een complexe verpleegkundige zorg (die de reguliere thuiszorg niet kan bieden). 

Kosten

Bij opname in het hospice wordt een eigen bijdrage van € 30,- per dag gevraagd. In een verzekeringspakket is deze bijdrage meestal (deels) gedekt. In de zienswijze van het bestuur van VPTZ Wijchen, waartoe het hospice behoort, mogen de financiën echter nooit een drempel zijn om van het hospice gebruik te kunnen maken. De medische en verpleegkundige zorg wordt door de AWBZ op dezelfde wijze vergoed als in de thuissituatie.

Tegen een kleine vergoeding (voor beddengoed en ontbijt) kan ook een familielid of bezoeker van de gast in het hospice overnachten. 

 

024-6414905 info@hospicewijchen.nl Rekeningnummer NL81 RABO 0130 3001 52 tnv. Vrienden van VPTZ Wijchen