alt

Dit is de opbrengst van een door hen georganiseerd benefiet-diner. Waarvoor onze meer dan hartelijke dank!

tafelronde

024-6414905 info@hospicewijchen.nl Rekeningnummer NL81 RABO 0130 3001 52 tnv. Vrienden van VPTZ Wijchen