alt

Directeur

Met ingang van 1 juni 2018 zal Tjitske Huender de functie van directeur van de Stichting VPTZ Wijchen gaan invullen. Het gaat om een parttime functie van 2 dagen per week.
 
directeur
 
De opvatiingen over de zorg en zeker over de palliatieve zorg zijn in Nederland volop in ontwikkeling. Daarnaast worden aan vrijwilligersorganisaties steeds hogere eisen gesteld. Voorbeelden daarvan zijn de invoering van AVG en de eisen op het gebied van de arbowetgeving. Ook voor Hospice Wijchen en haar activiteiten op het het gebied van thuiswaken hebben deze ontwikkelingen mogelijk gevolgen. Met de komst van een nieuwe directeur wordt professionele kennis toegevoegd aan de organisatie.
Tjitske heeft een rijke ervaring als leidinggevende, adviseur en beleidsmaker in de ouderenzorg. Door haar functie als secretaris van het bestuur van onze Stichting heeft zij de organisatie en het specifieke werkterrein al goed leren kennen.
 
Wij wensen Tjitske veel succes met deze uitdagende taak om binnen de steeds veranderende omstandigheden de plaats van Hospice Wijchen en Thuiswaken binnen de Wijchense samenleving verder te ontwikkelen.
 
Wij hebben vertrouwen dat onze betrokken vrijwilligers en coordinatoren, samen met Tjitske, waardering van onze gasten, clienten en hun families zullen oogsten.
 
024-6414905 info@hospicewijchen.nl Rekeningnummer NL81 RABO 0130 3001 52 tnv. Vrienden van VPTZ Wijchen