alt

 

logo Thuiswaken wijchen

Stichting VPTZ Wijchen Op 12 juni 1991 werd in de gemeente Wijchen de stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) opgericht; oorspronkelijk onder de naam ‘Stichting Hulpgroep Thuis Sterven’. Statutair heeft de stichting tot doel: “Op vrijwillige basis aanvullende hulp, ondersteuning en begeleiding bieden aan terminale patiënten, hun partners en andere familieleden in de gemeente Wijchen, ten einde het thuis te kunnen sterven mogelijk te maken”.

Steeds meer mensen kiezen ervoor om in de laatste fase van hun leven thuis te zijn. In de eigen vertrouwde omgeving. Zij krijgen daarbij hulp van hun partner, kinderen, familie, vrienden en bekenden. Deze ‘mantelzorgers’ bieden persoonlijke verzorging en begeleiding. De hulp aan een ernstig zieke vraagt soms veel van hen. Hun nachtrust kan er onder lijden, soms kan er – bijvoorbeeld vanwege een baan of de opvoeding van de kinderen – een gebrek aan tijd zijn om deze hulp te kunnen (blijven) bieden. Als ondersteuning kunnen de zieke en mantelzorgers een beroep doen op de vrijwilligers van de VPTZ. Zij zijn er om deze ondersteuning te bieden, zij erg gemotiveerd, goed opgeleid en ervoor voorbereid.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
024 – 641 49 05

 

Vrijwilligers gezocht voor thuis waken

Ervaringen

Wij waren aan het waken bij mevrouw Jansen. Wij zijn er vele nachten en middagen geweest. Toen ik er de eerste keer kwam, was mevrouw nog helder en praatte nog wat. Mevrouw Jansen was een hele lieve, vriendelijk en hartelijke vrouw. Er was veel aanloop maar dat hoorde erbij, verzekerde haar dochter tegen ons. “Dat heb je in een dorp. De mensen willen allemaal nog even langskomen”. Langzaam ging de gezondheid van mevrouw achteruit. De tweede nacht dat ik er was, kwam de poes vanaf de bovenverdieping naar beneden. Zij keek me vragend aan. Wij maakten even kennis en toen sprong zij bij mevrouw op het bed. Voorzichtig liep zij langs het hoofd van mevrouw en liep verder over het bed tot zij haar plekje had gevonden. De hele nacht lag zij daar. Het was heel speciaal dat wij daar samen waren; de poes en ik. Samen aan het waken. Nog vele nachten hebben wij samen gewaakt. Ik vond het eigenlijk heel begrijpelijk, gezien vanuit het standpunt van de poes. Als ik zo’n lief baasje zou hebben, zou ik er ook bij blijven.

Ik waakte die nacht bij een mevrouw in een verzorgingshuis in een van de kerkdorpen van de gemeente Wijchen. Het was zomer en ik was er om 23.00 uur op de fiets naar toe gegaan. Mijn man had me weggebracht, want bij het mooie weer had hij voor het slapen gaan wel zin in een fietstochtje. Rond 03.00 uur die nacht overleed mevrouw. Vrij plotseling. Ik belde de dochter die met haar man kwam. En nadat wij nog even wat hadden zitten praten over hoe het allemaal gegaan was, wilden wij alle drie naar huis. Omdat mijn route een vrij eenzame weg is met veel bosjes langs de kant, fietste ik niet graag in het donker alleen naar huis. De schoonzoon bood echter aan op met zijn auto zachtjes achter mij aan te rijden. Ik fietste zo hard mogelijk om hen niet langer op te houden dan nodig was. Toen wij halverwege waren, schoot er plotseling uit een zijweggetje een politieauto, die dwars op de weg voor mijn fiets stilstond. Twee agenten sprongen eruit. De ene rende naar mij, de andere naar de auto van de schoonzoon. Ik moest lachen omdat ik me bedacht wat zij gedacht hadden. En inderdaad: “Mevrouw, wordt u achtervolgd?” Toen ik hun vertelde dat ik van een wake naar huis fietste en dat de chauffeur en zijn vrouw zo aardig waren om mij midden in de nacht te begeleiden, moesten de agenten ook lachen: “Mevrouw,wij dachten echt dat u werd achtervolgd; u fietste als een bezetene!” Ik bedankte hen voor hun oplettendheid en voor het feit dat zij over mij gewaakt hadden!”

024-6414905 info@hospicewijchen.nl Rekeningnummer NL81 RABO 0130 3001 52 tnv. Vrienden van VPTZ Wijchen