Menu

Praat nu over morgen, meld u aan!

Praat nu over morgen
informatieve avond Hospice & Thuiswaken Wijchen
Donderdag 28 september 2023,
19.30 uur in zaal Sterrebosch
U bent van harte welkom!
Aanmelden voor deze interessante avond kan via deze link.

Een hospice is er voor de zorg en begeleiding van gasten en hun naasten in de laatste dagen van het
leven. Onze vrijwilligers die thuis waken bieden deze zorg bij de mensen thuis. Bijna niemand wil graag
nadenken of praten over deze fase in het leven. Dit is ook niet makkelijk. Als je hoort dat je zelf of een
dierbare niet meer beter zal worden, schrik je natuurlijk. En je hebt veel vragen: hoe lang gaat het
duren, hoe zal het verlopen, welke zorg is er dan?

Dan is er een hele keten van palliatieve zorg. Palliatieve zorg heeft als doel: zorgen dat jouw leven zo fijn en goed mogelijk blijft in de laatste levensfase. Want al wordt je lichaam niet meer beter, je leven kan nog veel te bieden hebben. Het helpt om erover na te denken en met elkaar over te spreken, ook als je niet ziek bent.

Over palliatieve zorg en Hospice & Thuiswaken Wijchen houden wij een informatieve avond.

Wij praten graag met u over de mogelijkheden, de huidige situatie en onze plannen voor de
toekomst.

Programma
19.30 – 20.00 uur  Ontvangst

20.00 – 20.45 uur Praat nu over morgen Gastspreker: Anne Marie Barkhuis, netwerkcoördinator Palliatieve zorg. Wat is palliatieve zorg en hoe is het geregeld in Zuid Gelderland

20.45 – 21.15 uur Hospice en Thuiswaken Wijchen: Verleden, heden, toekomst Tjitske Huender, directeur

21.15 – 21.30 uur Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen: de waarde van giften Fons Bartray, voorzitter Stichting Vrienden

21.30 – 22.30 uur Napraten met een drankje en een hapje

In verband met de organisatie is aanmelden nodig, dit kan via deze link (het zelfde aanmeldformulier is ook met de QR code te vinden):

Gulle gift van st. Vraag & Aanbod

Uit handen van burgemeester Renske Helmer, ontvingen we een prachtige gift van €1000,- van Stichting Vraag & Aanbod. Bij de feestelijke bijeenkomst in de Oase op Alverna werd een groot aantal Wijchense goede doelen in het zonnetje gezet en voorzien van een donatie. Zo draagt Vraag & Aanbod niet alleen bij aan een duurzamer gebruik van goederen, maar zorgt zij ook nog eens voor een mooie financiële aanvulling voor deze goede doelen.

Hospice en Thuiswaken Wijchen is erg blij met deze gulle gift. Financiële bijdragen zoals deze en van andere vaste donateurs, certificaathouders en vrienden, maken het mogelijk om de eigen bijdrage van cliënten zo laag mogelijk te houden, aldus Tjitske Huender, directeur van Hospice en Thuiswaken Wijchen. Donateur worden, kijk op www.vriendenhospicewijchen.nl

Werken vanuit de bedoeling

Vaak zijn er in een hospice vele tientallen vrijwilligers betrokken bij de uitvoering. Het kan een hele uitdaging zijn om met z’n allen één groot huishouden te runnen. Daar komt nog bij dat je de zorg voor de gasten en de naasten én de samenwerking met de verpleegkundigen handen en voeten moet geven. In zo’n groot huishouden gebeuren er regelmatig dingen die bij jou thuis anders gaan.

Continue reading “Werken vanuit de bedoeling”

ANBI Status

De VPTZ Wijchen (RSIN: 8005.55.636) zet zich voor 100% in voor het Algemeen Belang. Daarom is een gift aan de VPTZ en aan het Hospice Wijchen aftrekbaar bij uw belastingaangifte; dit volgens de speciale ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) –regeling.

VPTZ

Hospice en Thuiswaken Wijchen is aangesloten bij VPTZ Nederland.