• Home
  • Schenken en Nalaten

Jouw steun is belangrijk

Jouw financiële bijdrage is belangrijk en helpt ons de exploitatie sluitend te maken. Deze bijdragen worden gebruikt voor de aanschaf van noodzakelijke voorzieningen in het gebouw waarvoor geen andere financiering gevonden kan worden. Maar bijvoorbeeld ook voor extra opleidingen van de vele vrijwilligers.

Je kunt op verschillende manieren financieel bijdragen, alle hulp is welkom:

Eenmalige schenking
Je kunt Hospice en Thuiswaken Wijchen financieel ondersteunen door een eenmalige gift over te maken op rekening
IBAN NL81 RABO 0130 3001 52 t.n.v. Stichting Vrienden van St VPTZ Wijchen

Periodieke schenking
Word Vriend en daarmee donateur  van Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen en laat automatisch maandelijks of jaarlijks een bedrag van je rekening afschrijven.

Periodiek schenken met Belastingvoordeel: certificaathouders
Wanneer je voor langere tijd periodiek doneneert is jouw donatie – groot of klein – volledig fiscaal aftrekbaar. Zo kun je ons helpen, zonder extra kosten, zonder rompslomp bij de notaris. Vrienden die op deze manier bijdragen noemen wij Certificaathouders. Klik hier voor meer informatie over periodiek schenken.

Geven na leven (nalatenschap)
Je kunt ervoor kiezen om een deel van je bezittingen na te laten aan familie en een ander deel aan een goed doel. En waarom dan niet aan een lokaal goed doel zoals Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen? Nalaten is niet alleen voor mensen met een groot vermogen, maar voor iedereen, je bepaalt immers zelf hoeveel je nalaat. Wij zijn blij met elke nalatenschap, ongeacht de hoogte en handelen deze altijd zorgvuldig en respectvol af. Wanneer je dit overweegt moet je je wensen in een testament vastleggen bij een notaris. Klik hier voor meer informatie over nalatenschap.

Persoonlijk voorstel/Actie nalatenschap
Heb je plannen om een activiteit voor het goede doel te organsieren (sponsorloop, emballage-actie, collectie bij uitvaart). Wanneer je daarbij denkt aan Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen, dan denken wij graag met je mee.

anbilogo      ANBI Status

De Stichting Vrienden van Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Wijchen is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) geregistreerd onder RSIN 853140601. 

Dit betekent dat je een gift aan de stichting kunt aftrekken van de belasting. En waarom zou dat niet een gift zijn aan een lokaal goed doel.