• Home
  • Giften en Schenkingen

Giften en schenkingen tbv Hospice & Thuiswaken

Schenkingen

Voor het in stand houden van een hospice zijn schenkingen onmisbaar. Ook kan bij een testament worden bepaald dat een deel van de nalatenschap ten goede komt aan het hospice. Onder het kopje Legaten vind je daar meer informatie over.

Giften

Er bestaan twee soorten giften: gewone giften die eenmalig of jaarlijks kunnen worden gedaan, en periodieke giften (soms ook wel lijfrenteschenking genoemd) die zijn vastgelegd in een overeenkomst. Voor het hospice zijn alle giften vrij van (schenk)belasting.

Gewone giften kun je aftrekken onder de volgende voorwaarden:

  • De giften zijn gedaan aan een instelling die bij de Belastingdienst is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting Vrienden Hospice Wijchen voldoet aan deze voorwaarde.
  • Je kunt je gift aantonen, bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties. 
  • Het totale bedrag van je giften is meer dan het drempelbedrag. 
  • Je mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.
  • Er staat geen tegenprestatie tegenover.

Voor gewone giften geldt een drempel en een maximumbedrag. De drempel is 1% van je verzamelinkomen, maar minimaal € 60. Wat je meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken. Je mag niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van je verzamelinkomen. (Het verzamelinkomen is het totaal van inkomsten en aftrekposten van de schenker in box 1, 2 en 3 waarbij persoonsgebonden aftrek buiten beschouwing is gelaten).
 op IBAN: NL81 RABO 0130 3001 52 t.n.v. Stichting Vrienden van VPTZ Wijchen .

Je kunt je eenmalige gift overmaken op IBAN: NL81RABO0130300152 t.n.v. Stichting Vrienden van VPTZ Wijchen.

Certificaten

De Stichting Vrienden Hospice Wijchen heeft ook certificaten beschikbaar. Deze certificaten worden door de belastingdienst aangemerkt als periodieke giften waardoor je deze kunt aftrekken van je belastingen. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Je maakt minimaal jaarlijks een bedrag over naar een instelling die bij de Belastingdienst is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Onze stichting voldoet zoals vermeld aan deze voorwaarde.
  • Het bedrag is steeds even hoog.
  • Je hebt de gift laten vastleggen bij een notaris en er staat geen tegenprestatie tegenover.
  • Je doet deze gift minimaal vijf jaar achter elkaar. Als je overlijdt, stopt de periodieke gift; je nabestaanden hebben geen betalingsverplichting.

Het certificaat van Hospice Wijchen wordt vastgelegd in een overeenkomst waarbij de schenker zich verplicht jaarlijks € 1.000 te schenken aan de Stichting Vrienden van VPTZ Wijchen. Een mail of telefoontje is voldoende om een overeenkomst op te laten stellen. Desgevraagd willen wij graag een nadere toelichting geven.

Legaten

Wie een testament opmaakt, kan daarin een legaat - feitelijk een schenking na het overlijden - opnemen. Een legaat wordt gedaan aan een begunstigde, bijvoorbeeld de Stichting Vrienden van VPTZ Wijchen. De erfgenamen zijn verplicht het legaat uit te betalen. Een testament moet je via een notaris laten maken.

Wat kan worden gelegateerd?
Alle soorten vermogensbestanddelen (onroerende zaken, roerende zaken en geldbedragen) kunnen in beginsel worden gelegateerd. Maar voor het hospice geniet vanuit praktische overwegingen een geldbedrag de voorkeur. Omdat de Stichting Vrienden van VPTZ Wijchen bij de Belastingdienst is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn legaten aan de stichting vrijgesteld van erfbelasting. Voorwaarde voor deze belastingvrijstelling is dat aan het legaat geen opdracht is verbonden. Het legaat moet dus volledig ten goede komen aan de stichting.

Heb je een ander idee? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ANBI Status

De stichting Vrienden van Hospice Wijchen* is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit betekent dat je een gift aan de stichting kunt aftrekken van de belasting. En waarom zou dat niet een gift zijn aan een lokaal goed doel?

Zie voor meer informatie onder tabblad schenkingen en www.belastingdienst.nl/giften.

* De werknaam van de stichting is Stichting Vrienden Hospice Wijchen. De statutaire naam van de stichting luidt: Stichting Vrienden van Stichting Vrijwilligers 
Palliatieve Terminale Zorg Wijchen. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58689753 Bij de Belastingdienst is de stichting
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).geregistreerd onder RSIN 853140601.