Geven na leven

Maak het verschil met je nalatenschap

Wil je een gift nalaten aan de Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen?

Dan investeer je in een (T)huis in de laatste levensfase. 

Je kunt ervoor kiezen om de Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen als begunstigde op te nemen in je testament. Je laat dan (een deel) van je erfenis na aan de Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen. Dan besteden we dit geheel aan het voortbestaan van Hospice en Thuiswaken Wijchen voor liefdevolle zorg in de laatste levensfase.

Wat is een nalatenschap?
Een nalatenschap is het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand bij zijn/ haar overlijden achterlaat. Denk aan een huis, meubilair, banksaldi maar bijvoorbeeld ook een lening bij de bank.

Wat is het verschil tussen een erfstelling en een legaat?
Wordt iemand erfgenaam dan krijgt hij of zij een percentage van alle bezittingen en schulden en heeft inspraak bij de afwikkeling van de erfenis. Krijgt iemand een legaat dat gaat het om specifieke goederen, meestal een bepaalde som geld, maar soms ook een object zoals een huis, sieraad of schilderij. De erfgenamen moeten het legaat overdragen aan de door jou benoemde begunstigde.

Wat gebeurt er als ik niets regel?
Als u geen testament opstelt, gaat je gehele nalatenschap automatisch naar je wettelijke erfgenamen (echtgenoot en/of familieleden). In je testament leg je vast wie wat erft, wie je begrafenis regelt en wie je nalatenschap afwikkelt.

Kan ik mijn testament wijzigen?
Een testament maak je niet altijd meteen voor de rest van je leven. Als je situatie verandert, kun je het testament op elk gewenst moment bij de notaris laten bijstellen. Het is sowieso aan te raden om regelmatig te kijken of je testament nog aan je wensen én aan alle wettelijke vereisten voldoet.

Welke mogelijkheden zijn er als ik wil nalaten aan de Vrienden van Hospice en Thuiswak en Wijchen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om (een deel van) je nalatenschap aan de Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen na te laten. In je testament bepaal je wie erfgenaam wordt of een legaat krijgt.

Erfgenaam: Je kunt de Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen voor een deel of helemaal als erfgenaam benoemen in je testament. De stichting ontvangt dan, net als eventuele andere erfgenamen, een percentage van je erfenis.
Legaat: Een legaat in je testament wordt het meest gebruikt als je een vast bedrag wilt geven. Het is eigenlijk een schenking na overlijden. Een goede optie als je heel precies wilt vastleggen wát je geeft.

Betaal ik belasting over het bedrag wat ik wil nalaten?
De Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daarmee vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Dit betekent dat als je nalaat aan Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen er niets naar de belasting gaat. Je nalatenschap is dus voor 100% inzetbaar voor het werk van Hospice en Thuiswaken Wijchen voor de hulpbehoevende mensen in hun laatste levensfase!

Benodigde informatie voor de notaris?
Indien je de Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen in je testament wilt opnemen, kun je de volgende gegevens aan de notaris doorgeven:
Stichting Vrienden van Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Wijchen*, gevestigd te Wijchen, Fazantstraat 66, 6601 BP Wijchen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58 689 753 en als ANBI-stichting geregistreerd onder RSIN 853140601.

(* " Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen" is onze werknaam.)

Meer informatie?
Wil je meer weten over “Geven na leven” aan de Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen?
We hebben een speciale flyer gemaakt over dit onderwerp die je hier kunt aanklikken. Maar je kunt ook contact opnemen met een van onze (vrijwillige)bestuursleden.
Dat kan via een terugbelverzoek aan het Hospice Wijchen (telefoon 024-6414905).  Of stuur het contactformulier naar ons.

anbilogo      ANBI Status

De Stichting Vrienden van Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Wijchen is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) geregistreerd onder RSIN 853140601. 

Dit betekent dat je een gift aan de stichting kunt aftrekken van de belasting. En waarom zou dat niet een gift zijn aan een lokaal goed doel.