Kosten en Privacy

Voor het verblijf in Hospice Wijchen wordt een eigen bijdrage van €35,- per dag gevraagd. In een aanvullend verzekeringspakket wordt deze ijdrage
veelal (deels) vergoed. De medische en verpleegkundige zorg wordt uit uw eigen zorgverzekering op dezelfde wijze vergoed als in de thuissituatie. In de zienswijze van het bestuur van de Stichting VPTZ Wijchen, waartoe het hospice behoort, mogen de financiën nooit een drempel zijn om van het hospice gebruik te kunnen maken.

 

Privacy
Het hospice, de vrijwilligers en medewerkers staan er voor in dat strikte geheimhouding in acht wordt genomen ten aanzien van alles wat zij van de gast of zijn of haar naasten weten of vernemen. Er worden geen andere gegevens verzameld of geregistreerd, dan die welke voor een goede uitoefening van onze taak strikt noodzakelijk zijn.