• Home
  • Jaarrekening / Jaarverslag

Jaarrekening / Jaarverslag Vrienden

De stichting Vrienden Hospice Wijchen spant zich in om extra geld in te zamelen, zodat de exploitatie van het Hospice Wijchen gedekt is en de kwaliteit van het werk op een hoog niveau blijft. Met de publicatie van onze jaarrekening en ons jaarverslag willen wij volledig transparant verantwoorden hoe wij met het ingezamelde geld omgaan.

De bestuursleden zijn ook vrijwilligers uit de Wijchense samenleving en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden (behoudens gemaakte onkosten). De financiële middelen van de Stichting Vrienden Hospice Wijchen zijn bestemd om ook op de lange termijn de exploitatie van ons hospice te garanderen.

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de stichting zijn volgens de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de belasting.

Hieronder kun je de recente jaarrekeningen en jaarverslagen van de Stichting Vrienden Hospice Wijchen downloaden.

2019 Jaarverslag Download PDF
2019 Jaarrekening Download PDF
2018 Jaarverslag Download PDF
2018 Jaarrekening Download PDF

 

ANBI Status

De stichting Vrienden van Hospice Wijchen* is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit betekent dat je een gift aan de stichting kunt aftrekken van de belasting. En waarom zou dat niet een gift zijn aan een lokaal goed doel?

Zie voor meer informatie onder tabblad schenkingen en www.belastingdienst.nl/giften.

* De werknaam van de stichting is Stichting Vrienden Hospice Wijchen. De statutaire naam van de stichting luidt: Stichting Vrienden van Stichting Vrijwilligers 
Palliatieve Terminale Zorg Wijchen. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58689753 Bij de Belastingdienst is de stichting
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).geregistreerd onder RSIN 853140601.