alt

Wat een mooie aftrap van het lustrumjaar! Mooie woorden van onze burgemeester aan alle vrijwilligers, een fantastische lezing door Kris Vissers, een terug- en vooruitblik van voorzitter Rob Jeurissen en felicitaties en dankwoorden van directeur Tjitske Huender.

Fijne en waardevolle middag. Met dank aan Nina van Stippent PhotoStipp voor de foto’s.
Op naar de volgende lustrumactiviteit! 

2februari20 1 2februari20 22februari20 32februari20 4

IMG 5035IMG 5029IMG 5043IMG 5362IMG 5050

024-6414905 info@hospicewijchen.nl Rekeningnummer NL81 RABO 0130 3001 52 tnv. Vrienden van VPTZ Wijchen