alt
December 2016

 Het Hospice heeft een prachtige cheque van maar liefst € 10.500,- in ontvangst mogen nemen van de Tafelronde Wijchen.

Dit is de opbrengst van een door hen georganiseerd benefiet-diner. Waarvoor onze meer dan hartelijke dank!

tafelronde

024-6414905 info@hospicewijchen.nl Rekeningnummer NL81 RABO 0130 3001 52 tnv. Vrienden van VPTZ Wijchen