alt

Hierbij publiceren wij ons jaarverslag en de jaarrekening over 2018. We kijken terug op een jaar waarin we voor velen iets hebben kunnen betekenen in de laatste dagen van hun leven.

 

 

We zetten dat met enthousiasme, deskundigheid en vooral betrokkenheid voort in 2019. 
Ons volledige jaarverslag 2018 en jaarrekening kunt u hier inzien.

024-6414905 info@hospicewijchen.nl Rekeningnummer NL81 RABO 0130 3001 52 tnv. Vrienden van VPTZ Wijchen