alt

Op dinsdag 4 juni kregen Rob, Jolette en Tjitske een cheque overhandigd door Martin Visser (directeur Bedrijven) en Piet Philipsen (ledenraad) van Rabobank Rijk van Nijmegen. Het was nog even een verrassing welk bedrag er op zou staan.

Rob en Jolette (bestuursleden) hadden een tijdje geleden een aanvraag ingediend voor
het lustrum van Het Hospice en het 30-jarig bestaan van Thuiswaken Wijchen in 2020.

Een speciale lustrumcommissie is al bezig met het uitwerken van allerlei plannen. Wat
er zeker gaat komen is een symposium voor genodigden uit het netwerk en alle
Wijchenaren die belangstelling hebben. Voor dit onderdeel was een donatie gevraagd.

Van 17 t/m 29 mei konden Rabobankleden stemmen op hun favoriete clubs via de
Rabobank Clubkas Campagne. In totaal zijn er 6766 stemmen uitgebracht op 294
clubs/verenigingen/stichtingen die zich hadden aangemeld.

Met 819 stemmen op het Hospice kwamen wij op de bovenste plaats en dat leverde maar liefst € 6.330,87 op! Een fantastisch resultaat!

Wij willen iedereen bedanken die op ons gestemd heeft! Het is geweldig dat zoveel
mensen ons een warm hart toedragen.

IMG 6736IMG 6738

 

 

024-6414905 info@hospicewijchen.nl Rekeningnummer NL81 RABO 0130 3001 52 tnv. Vrienden van VPTZ Wijchen