Directeur

Met ingang van 1 juni 2018 is Tjitske Huender benoemd tot directeur van de Stichting VPTZ Wijchen. Het gaat om een parttime functie van 2 dagen per week.
 
directeur
 
De opvattingen over de zorg en zeker over de palliatieve zorg zijn in Nederland volop in ontwikkeling. Daarnaast worden aan vrijwilligersorganisaties steeds hogere eisen gesteld. Voorbeelden daarvan zijn de invoering van AVG en de eisen op het gebied van de arbowetgeving. Ook voor Hospice Wijchen en haar activiteiten op het het gebied van thuiswaken hebben deze ontwikkelingen mogelijk gevolgen. Met de komst van een nieuwe directeur wordt professionele kennis toegevoegd aan de organisatie.
 
Tjitske heeft een rijke ervaring als leidinggevende, adviseur en beleidsmaker in de ouderenzorg. Door haar functie als secretaris van het bestuur van onze Stichting heeft zij de organisatie en het specifieke werkterrein al goed leren kennen.