Stichting Vrienden

De VPTZ ontvangt slechts in beperkte mate een vergoeding van de Rijksoverheid. Om het werk van VPTZ Wijchen ook financieel mogelijk te maken en te houden is de stichting Vrienden van VPTZ opgericht. Deze stichting beijvert zich om extra geld in te zamelen, zodat de exploitatie gedekt is en de kwaliteit van het werk op een hoog niveau blijft. De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de stichting zijn volgens de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de belasting.

Bank: IBAN NL81 RABO 0130 3001 52  t.n.v. Vrienden van VPTZ Wijchen

www.vriendenhospicewijchen.nl