Stichting Vrienden Hospice Wijchen voert actie in kader 5e verjaardag van voorziening 

Bron: Nieuwsbericht Wegwijs 2020 week 42

“Word vriend van ’t Hospice!”

 

BestuurVriendenklein

De bedoeling was een heel jaar aandacht voor de vijfde verjaardag van het Hospice. Maar na de eerste lustrumvie-ring in De Schakel, in februari was dat, cancelde corona alle overige activiteiten. Dat was vervelend voor ’t Hospice zelf, maar het kwam de Stichting Vrienden Hospice Wijchen ook slecht uit. Deze stichting die er aan bijdraagt dat ’t Hospice in financiële gezondheid de volgende vijf jaar in gaat, had allerlei activiteiten bedacht met een boodschap voor iedere Wijchenaar: word vriend!

Anja van Baardewijk, Mart de Bruijn, Geer Verbiezen, Richard Binnendijk en Fons Bartray vormen het vijfkoppig bestuur van de stichting Vrienden Hospice Wijchen. Hun taak is simpel: zorgen dat er geld is om ’t Hospice op te bouwen en om bij te dragen in de exploitatie van deze voorziening.
Toen ’t Hospice tot stand kwam, was het enthousiasme allerwege groot. Er was al een vrijwilligersorganisatie die erin voorzag mensen bij te staan tijdens de laatste weken of dagen van een dierbare. Maar een voorziening waar mensen aan het eind van leven zouden kunnen verblijven zou in een grote behoefte voorzien, voorspelde deze vrijwilligersorganisatie.
Dat klopte. Dankzij certifcaat-houders, die zich al meteen vanaf de oprichting van ’t Hospice lieten gelden en ook dankzij de giften, spontane acties en sponsoractiviteiten werd ’t Hospice gesteund. En er waren de ‘Vrienden’... 
Maar net als bij de vrijwilligers nam hun aantal na verloop van jaren af. Het aantal vrijwilligers is na een wervingsactie begin dit jaar weer op peil. Dan gaan wij op dezelfde wijze het aantal vrienden opvoeren, bedachten de vijf bestuursleden.

Er komen boardings langs de openbare weg. Bestaande vrienden, vrijwilligers en certifcaat-houders wordt verzocht om in hun omgeving nieuwe vrienden te werven. Er zal een folder met hetzelfde doel worden verspreid. En als corona dat toelaat zal ook in publieke ruimten reclame worden gemaakt voor de stichting Vrienden Hospice Wijchen. Wie daar niet op wil wachten en nu al weet dat hij of zij financieel wil bijdragen aan de Hospice-huishouding in de komende vijf jaar (en langer) kan zich aanmelden of zich verder laten informeren via www.vriendenhospicewijchen.nl

ANBI Status

De stichting Vrienden van Hospice Wijchen* is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit betekent dat je een gift aan de stichting kunt aftrekken van de belasting. En waarom zou dat niet een gift zijn aan een lokaal goed doel?

Zie voor meer informatie onder tabblad schenkingen en www.belastingdienst.nl/giften.

* De werknaam van de stichting is Stichting Vrienden Hospice Wijchen. De statutaire naam van de stichting luidt: Stichting Vrienden van Stichting Vrijwilligers 
Palliatieve Terminale Zorg Wijchen. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58689753 Bij de Belastingdienst is de stichting
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).geregistreerd onder RSIN 853140601.