Welkom
Vrienden van Hospice & Thuiswaken Wijchen

Een dorpsgenoot laat je niet alleen sterven

Foto boekIn december 2021 is het boek over de ontstaansgeschiedenis van het Hospice verschenen. Een prachtige terugblik over hoe het idee "we willen een hospice" binnen korte tijd met hulp van ontzettend veel Wijchense mannen en vrouwen en het Wijchense bedrijfsleven werkelijkheid werd.

Een schitterend verhaal met veel foto's van bekende en onbekende Wijchenaren die allemaal hun steentje -soms letterlijk- hebben bijgedragen. Geschreven door Ton van Dillen één van de initiatiefnemers van het Hospice.

Met het aankopen van dit mooi uitgevoerde boek steun je het Hospice en Thuiswaken in Wijchen. Voor maar € 12,50 wordt dit boek thuisbezorgd.

Klik hier voor het bestelformulier

Of wordt Vriend voor minimaal één jaar *vanaf 5 euro per maand) en ontvang het boek gratis!

 blauwe-balk.png


Word Vriend!

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat Hospice en Thuiswaken Wijchen kan blijven bestaan en op een hoogwaardige manier zorg kan geven aan mensen in de laatste levensfase. Het draaiende houden van het hospice en thuiswaken is helaas niet vanzelfsprekend. Vanwege schaarse middelen en de afhankelijkheid van vrijwilligers, is de toekomst van het Hospice en Thuiswaken Wijchen spannend. We zijn daarom mede afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en van sponsoring en donaties uit de gemeenschap.

Lees meer over de mogelijkheden Vriend van Hospice en Thuiswaken Wijchen te worden.

 

Vrienden

De Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen* zetten zich in om donaties en giften in te zamelen voor Hospice & Thuiswaken Wijchen. Het hospice draait gedeeltelijk op subsidie van de overheid en bijdragen van zorgverzekeraars. Naast deze subsidie is het hospice financieel afhankelijk van eigen bijdragen, donaties, giften, legaten en sponsoring. En niet te vergeten: de inzet van de vele vrijwilligers!

Tientallen vrijwilligers en enkele medewerkers houden het hospice en thuiswaken draaiende. Zij worden opgeleid om die intensieve en liefdevolle zorg te kunnen geven. Dat kost geld: voor opleidingen en extra voorzieningen zoals een partnerbed. De Stichting Vrienden Hospice Wijchen kan die financiële ondersteuning geven dankzij de mensen die als vriend maandelijks of per jaar een bijdrage doen.

Kijk in onze brochure  waar de passie van de vrijwilliger spreekt, waarin een nabestaande spreekt over de goede sfeer en de rust die het allen gegeven heeft en de betrokkenheid van een jonge donateur die zegt:

 “Ik wil graag een goed doel steunen, waarom dan niet lokaal?”


DSC03439
Het bestuur van de stichting Vrienden Hospice & Thuiswaken Wijchen bestaat uit drie vrijwilligers:
Fons Bartray (voorzitter), Anja van Baardewijk (Secretaris), Mart de Bruijn (penningmeester).

anbilogo      ANBI Status

De Stichting Vrienden van Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Wijchen is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) geregistreerd onder RSIN 853140601. 

Dit betekent dat je een gift aan de stichting kunt aftrekken van de belasting. En waarom zou dat niet een gift zijn aan een lokaal goed doel.