alt

Wil jij er zijn voor een ander?
We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers, lees hier meer.   

 

 

024-6414905 info@hospicewijchen.nl Rekeningnummer NL81 RABO 0130 3001 52 tnv. Vrienden van VPTZ Wijchen