Kosten en Privacy

Aan onze hulp zijn geen kosten verbonden. Dat wil echter niet zeggen dat onze organisatie niets kost. Subsidie van de rijksoverheid dekt onze kosten slechts gedeeltelijk.

Wij vragen daarom bij de aanvang van een thuiswake een eenmalige eigen bijdrage van €25,- voor de intake en organisatie. Uiteraard kan ons werk ook gesteund worden met een altijd welkome gift waarvan wij bijvoorbeeld de opleidingen voor vrijwilligers bekostigen

Privacy

De vrijwilligers en medewerkers staan er voor in dat strikte geheimhouding in acht wordt genomen ten aanzien van alles wat zij van de cliënt of zijn of haar naasten weten of vernemen. Er worden geen andere gegevens verzameld of geregistreerd, dan die voor een goede uitoefening van onze taak strikt noodzakelijk zijn