Nazorg

nazorg2

Nabestaanden kunnen de coördinatoren uiteraard nog eens spreken over het verblijf van hun dierbare in het hospice en over hun eigen beleving. Van onze kant wordt zo’n gesprek als een evaluatief moment bijzonder op prijs gesteld.

Voor de nabestaanden en betrokken vrijwilligers organiseert Hospice Wijchen eens per jaar een herdenkingsbijeenkomst. De inhoud en vorm van deze bijeenkomst kan heel verschillend zijn, juist omdat de nabestaanden en vrijwilligers daarbij een grote inbreng hebben. 

Wij zijn altijd geïnteresseerd in uw ervaringen met onze zorg- en dienstverlening. Heeft u een compliment of verbeterpunt dan kunt u dat altijd kenbaar maken aan de coördinatoren, aan de directeur of aan het bestuur.