Menu

Organisatie

Buitenaanzicht Hospice Wijchen

Coördinatoren

De coordinatoren hebben zowel bij het Thuiswaken als in het Hospice de dagelijkse leiding in handen. Zij zijn de spil in de gang van zaken bij de VPTZ. Dit houdt in, dat zij zorg dragen voor de intake van de gasten, de contacten met de familie onderhouden en verantwoordelijk zijn voor verdere begeleiding in allerlei aspecten.

Ook het aansturen en inplannen van de vrijwilligers is de verantwoordelijkheid van de coördinatoren. Tevens zorgen ze voor de werving, training en begeleiding van deze vrijwilligers. Jessica en Tine onderhouden ook de contacten met externe organisaties, en organiseren thema- en evaluatiebijeenkomsten. Zij hebben regelmatig overleg met de directeur en het bestuur.

De coördinatoren hebben een parttime dienstverband en worden betaald door de subsidie van de Rijksoverheid. Zij zijn bereikbaar onder
tel. nummer: 024 – 641 49 05 en per e-mail: info@hospicewijchen.nl.

Fenna Husson
 • Fenna Husson
 • Coördinator
Wies Bos
 • Wies Bos
 • Coördinator

Naast de coördinatoren kent Hospice en Thuiswaken Wijchen vervangende coördinatoren. Zij vervangen de coördinatoren, wanneer dit nodig is.

Directeur

Met ingang van 1 juni 2018 is Tjitske Huender benoemd tot directeur van de Stichting VPTZ Wijchen. Het gaat om een parttime functie van 2 dagen per week.

Tjitske Huender
 • Tjitske Huender
 • Directeur
Lees meer

De opvattingen over de zorg en zeker over de palliatieve zorg zijn in Nederland volop in ontwikkeling. Daarnaast worden aan vrijwilligersorganisaties steeds hogere eisen gesteld. Voorbeelden daarvan zijn de invoering van AVG en de eisen op het gebied van de arbowetgeving. Ook voor Hospice Wijchen en haar activiteiten op het het gebied van thuiswaken hebben deze ontwikkelingen mogelijk gevolgen. Met de komst van een nieuwe directeur wordt professionele kennis toegevoegd aan de organisatie.

Ik ben bereikbaar onder:
tel. nummer: 024 – 641 49 05 en per e-mail: info@hospicewijchen.nl.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

 • Patricia Bender (voorzitter)
 • Anja van Baardewijk-Joosten (secretaris)
 • Marieke Laurant-Leschot (penningmeester)
 • Jolette Slagter (PR en communicatie)
 • [Vacature] (zorg en organisatie)

Het bestuur is per e-mail bereikbaar: bestuur@hospicewijchen.nl

Stichting vastgoed

Vóór de totstandkoming van Hospice Wijchen heeft de stichting VPTZ twee zelfstandige stichtingen in het leven geroepen, te weten de stichting Vastgoed VPTZ Wijchen en de stichting Vrienden VPTZ Wijchen.

stichting Vastgoed: Simpel gezegd beheert deze stichting het gebouw van het hospice. De bestuursleden zijn: Paul Kokke (voorzitter), Ronnie Reijnen (penningmeester) en Ton van Dillen (secretaris).

ANBI Status

De VPTZ Wijchen (RSIN: 8005.55.636) zet zich voor 100% in voor het Algemeen Belang. Daarom is een gift aan de VPTZ en aan het Hospice Wijchen aftrekbaar bij uw belastingaangifte; dit volgens de speciale ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) –regeling.

VPTZ

Hospice en Thuiswaken Wijchen is aangesloten bij VPTZ Nederland.